Xiaoyang, Xiaoyang, Qiaoniang Huang, Fengyuan Deng, Juan Chen, Harald Heidecke, Gabriela Riemekasten, Frank Petersen, and Xinhua Yu. 2018. “Autoantibodies Targeting G-Protein-Coupled Receptors in RA and SLE”. Advances in RAB Research 1 (1), Advances in RAB Research, Vol 1, No 1, 2018 -. https://doi.org/10.18416/RAB.2018.1809027.