(1)
Chmielewska, A.; Wysocki, B. A.; Żrodowski, Łukasz; Święszkowski, W. Hybrid Solid-Porous Titanium Scaffolds: Fabrication and Post Processing After Selective Laser Melting. Trans. AMMM 2019, 1.